RAER

RAER ORVOSI SZOLGÁLTATÓ KFT.

Alaptevékenység

 A foglalkozás-egészségügyi (ismertebb nevén üzemegészségügyi vagy üzemorvosi) ellátás célja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése, egyfelől a munkavállalók egészségének és munkavégző képességének megóvásával, másfelől az optimális munkakörülmények biztosításával.

A foglalkozás-egészségügyi ellátás elsősorban megelőző tevékenység, melynek során egy általános belgyógyászati vizsgálat lehetőséget ad a már fennálló betegségekről való tájékozódásra, illetve a még fel nem ismert betegségek kiszűrésére, ezzel együtt ezek időben történő kezelésére. Lehetőséget teremt a foglalkozásból eredő megbetegedések felismerésére . Maximálisan segíti ezáltal a munkavállalók egészségének hosszú távú megőrzését, csökkenti a betegségekből adódó hiányzások számát, hozzájárul a dolgozók
munkahelyi elégedettségéhez.

„Magyarországon a 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről elrendeli, hogy minden munkáltató köteles valamennyi munkavállalója számára foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást biztosítani.”

Amit biztosítunk a foglalkozás-egészségügyi ( azaz üzemorvosi ) szolgáltatásunk keretein belül:

A munkavállalók alkalmassági vizsgálata, mely lehet

  1. Alapvizsgálat vagy előzetes, a munkába lépés előtt, azt követően pedig évente, esetenként munkakör megváltozásakor.
  2. Időszakosan elvégzendő (1 éven belül), bizonyos foglalkozási megbetegedések kockázatának kitett munkakörökben illetve fokozottan balesetveszélyes munkát végzőknél.
  3. Soron kívüli, pl. 30 napot meghaladó betegállomány, foglalkozási megbetegedés vagy munkabaleset előfordulása esetén.
  4. Záróvizsgálat, kilépéskor a dolgozó egészségi állapotának rögzítésére.

 

Fontosabb törvényi hivatkozások:

1. 1992. évi XXII. törvény ( új munka törvénykönyve)

2. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről ( Mvt.), mely kimondja, hogy minden munkáltató köteles minden munkavállalója részére foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást biztosítani.

3. 89./1995 VII.14.számú Kormányrendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

4. 1997. évi CLIV. törvény ( az egészségügyről szóló törvény)

aktualitások


A korszerű táplálkozásról 1.

2018. március 06.

A mai korszerű táplálkozás egyik alapja az „Okos Tányér”, melynek 4 szeletén az alaptápanyagokat (szénhidrát, zsír, fehérje) tartalmazó ételek vannak jelen a számunkra szükséges arányban. ...


E-receptről

2018. február 19.

Egy kis ismertető a már nálunk is bevezetett e-receptről ...